बीमा समितिले कृषि तथा पशुपंक्षी निर्देशिका २०७७ जारी गरेको छ । अब निर्जिवन बीमा कम्पनीहरूले कुल बीमा व्यवसायको वार्षिक पाँच प्रतिशत कृषि बीमा व्यवसाय गर्नुपर्ने छ । समितिले निर्देशिका जारी गरेर निर्जिवन बीमा कम्पनीहरूलाई नयाँ व्यवस्था लागू गरेको हो । निर्जिवन बीमा कम्पनीहरू कृषि तथा पशुपंक्षी बीमामा आकर्षित नभएपछि बीमा समितिले खुद बीमा शुल्कको पाँच प्रतिशत बीमा शुल्क कृषि बीमा बापत हुनुपर्ने नयाँ प्रावधान ल्याएको हो । समितिले जारी गरेको कृषि तथा पशुपंक्षी बीमाको लागि वनस्पति तथा जीवजन्तु बीमा गरी दुई भागमा वर्गीकरण गरेर बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । नयाँ व्यवस्थाले छोटो अवधिको बीमा लेखमाथि समयावधी बढाउन नपाइने व्यवस्था गरेको छ । बीमा लेख जारी गर्दा बीमालेख जारी भएको समय तथा जोखिम प्रारम्भ हुने मिति समेत उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । नयाँ व्यवस्था अनुसार बीमा अस्वीकार गर्न नपाइने, बिमांक परिवर्तन गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । कृषि तथा पुशपंक्षी बीमा गर्दा बीमा मध्यस्थकर्ताको व्यवस्था छ । छुट्टै कृषि तथा पशुपंक्षी बीमा अभिकर्ता व्यवस्था गरेको छ । यसले ग्रामीण भागमा नयाँ थप रोजगारी सिर्जना गर्ने देखिएको छ । अभिकर्ताहरुलाई कूल बीमा शुल्कको १० प्रतिशत कमिशनको व्यवस्था गरिएको छ ।।